Proje Yönetimi

Her türlü inşaat projenizin, proje ve uygulama takibini sağlayıp sizlerin yükünü hafifleterek, projelerinizi en hızlı ve ekonomik şekilde bitirmeyi hedeflemekteyiz.

  • Tasarım yönetimi (tasarımın denetlenmesi ve koordinasyonu)
  • Tedarik yönetimi (teklif alma dokümanlarının oluşturulması, ihalelerin yapılması, sözleşmelerin imza altına alınması)
  • Maliyet yönetimi (proje bütçesinin oluşturulması, gelişmeler ışığında güncellenerek periyodik olarak raporlanması, metraj, hak ediş ve kesin hesap çalışmaları)
  • Süre yönetimi (planlama sistemi kurulması, proje hedeflerine uygun şekilde iş programı hazırlanması, periyodik olarak izlenmesi ve güncellenmesi)
  • Kalite güvence ve kontrol
  • Periyodik raporlama ve yönetim bilgilendirme çalışmaları
  • Sözleşmesel yükümlülüklerin takibi, yazışmaların yapılması, süresel ve parasal risklerin ve hak taleplerinin yönetilmesi
  • Saha süpervizyonu
  • İletişim ve doküman yönetimi